Главная / ФЕДЕРАЦИЯ

Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області заснована у 1992 році.
На сьогоднішній день об’єднує 24 спортивні організації, що розвивають легку атлетику на території 14 суб’єктів Дніпропетровської області. Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області (далі – ФЛАДнО) є структурним підрозділом Федерації легкої атлетики України (далі – ФЛАУ).
ФЛАДНО – виступає як єдина організація, яка здійснюе контроль та  володіє винятковими повноваженнями з управління розвитком легкої атлетики та проведення пов’язаних
з легкою атлетикою регіональних, національних та міжнародних змагань на території Дніпропетровської області: здійсненню зв’язків та контактів з ФЛАУ, національними спілками та іншими іноземними та міжнародними об’єднаннями. У своїй діяльності керується Статутом та іншими законодавчими та нормативними документами, що регулюють її діяльність.

ВІДОМОСТІ
 ПРО СКЛАД КЕРІВНОГО ОРГАНУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

ВІДОМОСТІ
 ПРО СПОРТИВНІ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА